Kontakty/Adresa

Adresa pre korešpondenciu:

Fakulta zdravotníctva TnUAD

ul. Študentská 2,  911 50 Trenčín

Adresa sidla:

Fakulta zdravotníctva TnUAD

ul. L. Novomeského 11,  911 08 Trenčín

  Mapa -Tu nás najdete

Priezvisko, meno, titul

Funkcia

Telefón

e-mail

Sekretariat dekana

032/74 00 602

 maria.halgosova@tnuni.sk

Baňárová Patrícia,Mgr

odborná asistentka 

032/74 00 616

 patricia.banarova@tnuni.sk

Bielik Ján, doc. MUDr. CSc.

dekan

032/74 00 600

 jan.bielik@tnuni.sk

Čelko Juraj, doc. MUDr. CSc.

docent

032/74 00 602

 juraj.celko@tnuni.sk

Černický Miroslav Mgr.

odborný asistetnt

032/74 00 616

 miroslav.cernicky@tnuni.sk

Červeňanová Eva, PhDr. PhD.

odborná asistentka

032/74 00 607

 eva.cervenanova@tnuni.sk

Čögleyová Terézia, Ing.

tajomníčka

032/74 00 601

 terezia.cogleyova@tnuni.sk

Gerlichová Katarína, PhDr.PhD.

vedúca katedry OŠE

032/74 00 608

 katarina.gerlichova@tnuni.sk

Grabczak Pavel, PhDr. PhD.

vedecko-výskumný pracovník

032/74 00 605

 pavel.grabczak@tnuni.sk

Halgošová Mária, Ing.

odborná referentka

032/74 00 602

 maria.halgosova@tnuni.sk

Jurdíková Kamila, PhDr.

odborná asistentka

032/74 00 607

 kamila.jurdikova@tnuni.sk

Káčerik, Marek, MUDr.

prednosta kliníky

032/6566388 (114)

kacerik@fntn.sk

Kaščák Marián, MUDr. PhD.

vedúci katedry KTŠD

032/74 00 605

 marian.kascak@tnuni.sk

Kaščák Peter, MUDr. PhD.

prednosta kliníky

032/6566203 (104)

kascak@fntn.sk

Kotyra Ján, Mgr. PhD.

odborný asistent

032/74 00 616

  jan.kotyra@tnuni.sk

Krajčovičová Zdenka, RNDr. PhD.

prodekanka pre VVaMV

032/74 00 611

 zdenka.krajcovicova@tnuni.sk

Král Lubomír, PaedDr. PhD.

vedúci katedry TVaŠ

032/74 00 613

lubomir.kral@tnuni.sk

Králová Eva, PaedDr. PhD.

odborná asistentka

032/74 00 609

eva.kralova@tnuni.sk

Kučiková Ľudmila

odborná referentka

032/74 00 606

 ludmila.kucikova@tnuni.sk

Litvínová  Anna PhDr.PhD.

odborná asistentka

032/74 00 608

 anna.litvinova@tnuni.sk

Mastiliaková Dagmar, doc. PhDr. PhD.

docent

032/74 00 604

dagmar.mastiliakova@tnuni.sk

Matišáková Iveta, PhDr. PhD.

prodekanka pre VaV

032/74 00 603

 iveta.matisakova@tnuni.sk

Meluš Vladimír, RNDr. PhD.

odborný asistetnt

032/74 00 611

 vladimir.melus@tnuni.sk

Mišinová Mariana, PhDr.

odborná asistentka

032/74 00 608

 mariana.misinova@tnuni.sk

Nevolná Tatiana, PhDr. PaedDr.

odborná asistentka

032/74 00 612

 tatiana.nevolna@tnuni.sk

Ondrušová Adriana, prof. MUDr. PhD.

profesorka

032/74 00 603

 adriana.ondrusova@tnuni.sk

Petríková Rosinová Iveta, PaedDr. PhD.

odborná asistentka

032/74 00 614

 iveta.rosinova@tnuni.sk

Poliaková Nikoleta, PhDr. PhD.

odborná asistentka

032/74 00 609

 nikoleta.poliakova@tnuni.sk

Slobodníková Jana,doc.MUDr.CSc.,h.prof

vedúca katedry LVMZ

032/74 00 611

 jana.slobodnikova@tnuni.sk

Smatana, Oto, MUDr.

prednosta kliniky

032/6566165 (166)

oto-smatana@fntn.sk

Šimovcová Darina, PhDr. PhD.

odborná asistentka

032/74 00 607

 darina.simovcova@tnuni.sk

Šimurka Pavol, MUDr. PhD.

prednosta kliniky

032/65 66 482

 simurka@fntn.sk

Vlčková Renata, Ing.

študijná referentka

032/74 00 610

 renata.vlckova@tnuni.sk

Vomela Jindřich, prof. MUDr. CSc. LL.M

profesor

032/74 00 602

vomela@feec.vutbr.cz