Dekanát

Dekan 

doc. MUDr. Ján Bielik,CSc. 

tel.: 032/74 00 600

e-mail:  jan.bielik@tnuni.sk

 

Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

tel.: 032/74 00 603

e-mail:  iveta.matisakova@tnuni.sk

 

Prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.

tel.: 032/74 00 611

e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk

 

Tajomník

Ing. Terézia Čögleyová

tel.: 032/74 00 601

e-mail:  terezia.cogleyova@tnuni.sk

 

Odborná referentka/ sekretariat dekana

Ing.  Mária Halgošová

tel.: 032/74 00 602

e-mail:  maria.halgosova@tnuni.sk

 

Odborná referentka

Kučiková Ľudmila

tel.: 032/74 00 606

e-mail:  ludmila.kucikova@tnuni.sk

 

Vedecko-výskumný pracovník

PhDr. Pavel Grabczak, PhD.

tel.: 032/74 00 605

e-mail:  pavel.grabczak@tnuni.sk 

 

Referát akademických činnosti

Ing. Renata Vlčková

tel.: 032/74 00 610

e-mail:  renata.vlckova@tnuni.sk

 

Adresa pre korešpondenciu:

Fakulta zdravotníctva

ul. Študentská 2

911 50 Trenčín

Sidlo fakulty:

Fakulta zdravotníctva

ul. L. Novomeského 11

911 08 Trenčín

 Tu nás nájdete