Oznamy a podujatia

11.09.14 12:11 Vek: 5 yrs

Začiatok akademického roka 2014/2015

 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 22. septembra 2014 o 10.00 hod. v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  (budova B) Študentská 2, 911 50 Trenčín.

 

Slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov

Slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov denného štúdia Fakulty zdravotníctva v študijnom programe Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sa uskutoční dňa 23. septembra 2014 o 09:30 hod. v Aule TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín.

Žiadame študentov, aby sa zúčastnili slávnostnej imatrikulácie v primeranom spoločenskom oblečení!

Na imatrikuláciu je potrebné prísť o 8:00 hod. vzhľadom na nácvik slávnostnej imatrikulácie.

 

Organizácia výučby na FZ

pondelok 22.9.2014

Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 o 10.00 hod. v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  (budova B) Študentská 2, 911 50 Trenčín.


utorok 23.9.2014

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo – denná forma štúdia

1.ročník           Slávnostná imatrikulácia – Aula TnUAD, po slávnostnej imatrikulácii BOZP – účasť všetkých študentov je povinná

2. ročník          výučba podľa rozvrhu

3.ročník           výučba podľa rozvrhu 

 

Bakalársky študijný program Fyzioterapia – denná forma štúdia

1.ročník           Slávnostná imatrikulácia – Aula TnUAD, po slávnostnej imatrikulácii BOZP – účasť všetkých študentov je povinná

o 14. 00 hod. – výučba - Fakulta zdravotníctva, Novomeského 11, Trenčín 911 08

2. ročník          FZ TnUAD - 10.30 hod. BOZP, účasť všetkých študentov je povinná

3.ročník           výučba podľa rozvrhu 


Bakalársky študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denná forma štúdia

1.ročník           Slávnostná imatrikulácia – Aula TnUAD, po slávnostnej imatrikulácii BOZP – účasť všetkých študentov je povinná

2. ročník          FZ TnUAD - 10.30 hod. BOZP, účasť všetkých študentov je povinná výučba po absolvovaní BOZP pokračuje podľa rozvrhu

3.ročník           výučba podľa rozvrhu

 Ďalšie dni pokračuje výučba podľa rozvrhu.