Oznamy a podujatia

Zápisy pre 2. a 3. ročníky do akademického roku 2014/15

Kategória: Pre študentov, 2. Bc OŠE, 3. Bc OŠE, 2. Mgr OŠE, 2. Bc LVMZ, 3. Bc LVMZ, 2. Bc FYZ, 3. Bc FYZ
Pondelok 07. of júl 2014

Vážení študenti,

v prílohách tohto oznamu nájdete informácie ohľadom elektronického a fyzického zápisu do nového akademického roku.

Prajeme Vám prijemné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v septembri.


2. kolo prijímacieho konania na Fakulte zdravotníctva TnUAD

Štvrtok 26. of jún 2014

2. kolo prijímacieho konania sa uskutočni na Fakulte zdravotníctva TnUAD dňa 20. augusta 2014.

Termín podania prihlášky: 20. júl 2014

 

Študijné odbory:

Ošetrovateľstvo I. stupeň denná forma;

Laboratórne vyšetrovacie...


Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Utorok 24. of jún 2014

     Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia v študijných programoch Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo, ktorí vykonali štátne skúšky v...


Harmonogram promócií na Fakulte zdravotníctva TnUAD 2013/2014

Kategória: Pre študentov
Utorok 24. of jún 2014

Úprava úradných hodín na Referáte akademických činností (RAČ) od 30.6.2014 do 15.8.2014

Pondelok 23. of jún 2014

-          30.06.2014 – od 07,30 hod. do 10,00 hod. - RAČ

-          01.07.2014 – od 07,30 hod. do 10,00 hod. -...


Správy od 11 do 15 z 169

< Predošlé

1

2

3

4

5

6

7

Ďalšie >